Ein Polisi Cwcis

Cwcis

Mae Hanfod Cymru yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar y wefan. Os ydych byddwch yn parhau ar y gwefan heb newid eich gosodiadau, byddwn yn derbyn eich caniatâd i dderbyn y cwcis hyn. Os ydych yn dymuno, gallwch newid gosodiadau eich porwr i atal neu ddileu cwcis ar unrhyw adeg. Ewch i AboutCookies.org (does dim fersiwn Cymraeg yn bodoli ar y gwefan AboutCookies.org yn anffodus) am wybodaeth ar sut i wneud hyn. Os hoffech newid eich gosodiadau cwcis, neu ddileu cwcis ewch i’r adran Help eich porwr gwe.

Fel llawer o wefannau, yn ogystal â’r wybodaeth rydych yn darparu i ni, mae gwefan Hanfod Cymru yn casglu gwybodaeth a data yn awtomatig drwy ddefnyddio cwcis i helpu i addasu’ch profiad.

Maent yn caniatáu gwefannau i storio dewisiadau defnyddiwr. Gallwch feddwl am gwcis fel darparu “cof” ar gyfer y wefan, sy’n ein galluogi i adnabod defnyddwyr ac ymateb yn briodol.

Efallai y byddwch yn gweld neges yn ymddangos pan fyddwch yn ymweld â Hanfod Cymru am y tro cyntaf. Byddwn yn storio cwci fel bod eich cyfrifiadur yn gwybod eich bod wedi ei weld ac yn gwybod i beidio â dangos eto.

Mae cwcis yn ffeiliau testun bach s’yn cael eu storio gan y porwr (er enghraifft, Internet Explorer neu Safari) ar eich cyfrifiadur neu ffôn symudol i adnabod cyn ddefnyddwyr ac yn ein galluogi i arsylwi a chasglu data cyfanredol er mwyn gwella’r wefan i chi. Er enghraifft, bydd cwcis yn dweud wrthym p’un a ydych yn gweld y wefan gyda sain neu gyda testun ar eich ymweliad diwethaf.

Mae cwcis yn gwella eich gwefan profiad trwy:

  • gofio gosodiadau, felly nid oes rhaid i chi cadw ailadrodd pryd bynnag y byddwch yn ymweld â thudalen newydd;
  • gofio gwybodaeth rydych wedi darparu (e.e. eich côd post) felly nid oes angen i chi ailadrodd;
  • fesur sut yr ydych yn defnyddio’r wefan er mwyn i ni wneud yn siŵr ei fod yn cwrdd â’ch anghenion; ac
  • yn addasu eich profiad.

Nid yw ein cwcis yn cael eu defnyddio i nodi eich manylion personol. Maent ond yma er mwyn gwneud y safle yn well i chi. Nid ydym yn casglu gwybodaeth personol amdanoch chi ac nid ydym yn eu rhannu gydag unrhyw un eraill.

I ddysgu mwy am gwcis a sut y gallwch eu gwirio, ewch i www.aboutcookies.org (does dim fersiwn Cymraeg yn bodoli ar y gwefan www.aboutcookies.org yn anffodus).

Dewis eithrio

Mae rhai o’n cwmnïau cysylltiedig yn defnyddio cwcis ar eu gwefannau eu hunain. Nid oes gennym unrhyw fynediad i, neu’n medru monitro, y cwcis yma.

Os nad ydych yn dymuno derbyn cwcis gennym ni neu o unrhyw wefan arall, gallwch droi cwcis i ffwrdd ar eich porwr gwe. Dilynwch gyfarwyddiadau eich porwr er mwyn gwneud hynny. Yn anffodus, ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw wallau ar eich dyfais neu ar y porwr gwe neu ar borwr gwe sydd wedi ei osod ar eich dyfais fel ymgais i droi cwcis i ffwrdd.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o fonitro cwcis drwy’r gosodiadau’r porwr. I gael gwybod mwy am gwcis, gan gynnwys pa gwcis sydd wedi cael eu gosod a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch i www.aboutcookies.org (does dim fersiwn Cymraeg yn bodoli ar y gwefan www.aboutcookies.org yn anffodus).

Diweddarwyd diwethaf Mawrth 2017.