Grantiau Bach
Llai na £10,000
Prif Grantiau
£10,000 - £75,000

Bydd rhain yn agor yn ystod 2018. Bydd rhagor o fanylion yn ymddangos ar y wefan hon. Sicrhewch eich bod yn ymweld â’r wefan yn gyson er mwyn clywed y newyddion diweddaraf.

Grantiau Strategol
£75,000 - £200,000

Bydd ceisiadau ar gyfer y rhain yn agor yn ystod 2019. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu gosod ar y wefan hon. Sicrhewch eich bod yn ymweld â’r wefan yn gyson er mwyn cael y newyddion diweddaraf.

Nodiadau Cyfarwyddyd

Sicrhewch eich bod yn darllen y Nodiadau Cyfarwyddyd cyn cychwyn ar eich cais.