Grantiau Bach
Llai na £10,000

Yn anffodus, oherwydd penderfyniad Loteri Cymru CBC i alw'r gweinyddwyr ym mis Mawrth 2018, collodd Hanfod Cymru ei unig ffynhonnell incwm ac o ganlyniad mae'r Ymddiriedolwyr wedi penderfynu y bydd yr elusen yn dod i ben yn ystod haf 2019, unwaith y bydd wedi cyflawni ei holl ddyletswyddau statudol.

Ni fydd yn dosbarthu grantiau pellach.

Nid oes gan Hanfod Cymru unrhyw gyswllt â Sterling Lotteries a brynodd enw Loteri Cymru ym mis Mai 2018.

Prif Grantiau
£10,000 - £75,000

Yn anffodus, oherwydd penderfyniad Loteri Cymru CBC i alw'r gweinyddwyr ym mis Mawrth 2018, collodd Hanfod Cymru ei unig ffynhonnell incwm ac o ganlyniad mae'r Ymddiriedolwyr wedi penderfynu y bydd yr elusen yn dod i ben yn ystod haf 2019, unwaith y bydd wedi cyflawni ei holl ddyletswyddau statudol.

Ni fydd yn dosbarthu grantiau pellach.

Nid oes gan Hanfod Cymru unrhyw gyswllt â Sterling Lotteries a brynodd enw Loteri Cymru ym mis Mai 2018.

Grantiau Strategol
£75,000 - £200,000

Yn anffodus, oherwydd penderfyniad Loteri Cymru CBC i alw'r gweinyddwyr ym mis Mawrth 2018, collodd Hanfod Cymru ei unig ffynhonnell incwm ac o ganlyniad mae'r Ymddiriedolwyr wedi penderfynu y bydd yr elusen yn dod i ben yn ystod haf 2019, unwaith y bydd wedi cyflawni ei holl ddyletswyddau statudol.

Ni fydd yn dosbarthu grantiau pellach.

Nid oes gan Hanfod Cymru unrhyw gyswllt â Sterling Lotteries a brynodd enw Loteri Cymru ym mis Mai 2018.

Nodiadau Cyfarwyddyd

Sicrhewch eich bod yn darllen y Nodiadau Cyfarwyddyd cyn cychwyn ar eich cais.