Hanfod Cymru

Mae Hanfod Cymru yn gronfa elusennol genedlaethol newydd yn arbennig i Gymru, sy’n dosrannu’r arian a godir i achosion da gan Loteri Cymru.

 

Ein nod yw cefnogi prosiectau lleol ledled Cymru er mwyn helpu i gryfhau ein cymunedau mewn amryw ffyrdd.

 

 

Hanfod Cymru

Mae Hanfod Cymru yn gronfa elusennol genedlaethol newydd yn arbennig i Gymru, sy’n dosrannu’r arian a godir i achosion da gan Loteri Cymru.

 

Ein nod yw cefnogi prosiectau lleol ledled Cymru er mwyn helpu i gryfhau ein cymunedau mewn amryw ffyrdd.

 

Hanfod Cymru

Mae Hanfod Cymru yn gronfa elusennol genedlaethol newydd i Gymru’n unig, sy’n dosrannu’r arian a godir i achosion da gan Loteri Cymru.

 

Ein nod yw cefnogi prosiectau lleol ledled Cymru er mwyn helpu i gryfhau ein cymunedau mewn amryw ffyrdd.

 

Hanfod Cymru

Mae Hanfod Cymru yn gronfa elusennol genedlaethol newydd i Gymru’n unig, sy’n dosrannu’r arian a godir i achosion da gan Loteri Cymru.

 

Ein nod yw cefnogi prosiectau lleol ledled Cymru er mwyn helpu i gryfhau ein cymunedau mewn amryw ffyrdd.

 

Ceisio am Grant

Am fanylion am y grantiau sydd ar gael a sut i wneud cais am yr arian

Mae dewisiadau ariannu ar gael

Rydym yn gweithredu 3 rhaglen ariannu yn Hanfod Cymru.